Följ oss på Linkedin!                                         #whatsyourstory

We make stories work!

Vi vet att marknadsavdelningar saknar tid, resurser och ibland också kunskap för att skapa content marketing på det sätt eller i den omfattning man önskar, eller faktiskt behöver. Men för er finns vi, Rävudden, en kreativ partner och content marketingspecialist. Vi är experter på att utveckla ditt varumärkes röst, ditt unika redaktionella berättande och vet hur man går tillväga för att ta ett tankeledarskap.

Vi tar alltid avstamp i varumärket och fokuserar på vad era målgrupper vill, måste och ska veta. Vårt fokus är att skapa trovärdighet så att innehållet på egen hand förtjänar målgruppens uppmärksamhet. Först därefter kan vi börja påverka, förändra, inspirera och motivera målgruppen, eller förflytta varumärkets position.

För våra uppdragsgivare förenar vi kunskapsdrivet innehåll med kreativitet i alla dess former. Vi levandegör data med effektiva lösningar oavsett kanal och kombinerar syfte med behov för både B2C och B2B.  

Rävudden både genererar och producerar innehåll löpande i våra uppdrag och vi älskar allt från fördjupande reportage och vetgiriga guider till kunskapsdrivna filmer och rappa stories i sociala medier.

Våra skribenter, redaktörer och art directors kommer från den journalistiska världen och vet hur man skapar engagerande berättelser i alla dess former, berättelser som berör, peppar eller skapar pirr i magtrakten.

Med rätt röst och berättande kommer vi inte bara att få målgruppens hjärta att banka och kunskapen att spira, vi kommer också få relationer och lojalitet att blomstra, och så småningom kommer berättandet utvecklas till en mätbar och stärkt affär.

Per Olsson, Creative Director/Chief of Story, per@ravudden.se, +46725131850
Peter Fronda, Business Director/Chief of Projects, peter@ravudden.se+46722152333
RävuddenNarvavägen 7, 114 60 Stockholm


© R Ä V U D D E N 2 0 2 0